Hi-Tech

Ahol lean van, ott nincs pazarlás

Öt év alatt, egyharmaddal nagyobb létszámmal, megkétszerezte árbevételét egy jól ismert hazai cég. A jó eredmény egyik oka a lean módszertan és a digitalizáció adta előnyök együttes és koherens alkalmazása. Mindez jó példa lehet mások számára is.

Digitalizáció, Ipar 4.0, Covid-19 járvány – az iparvállalatoknak és a szolgáltató cégeknek továbbra is komoly erőkkel kell dolgozniuk a termelékenység növelésén és a veszteségek csökkentésén. Számos iparágban – különösképpen az autóiparban, de akár az egészségügyi, IT- és pénzügyi szolgáltatások terén, vagy az irodai munkában – nagymértékben hozzájárulhat e célok eléréséhez a termékek gazdaságos előállítását, illetve a pazarláscsökkentést szolgáló, több évtizedes múltra visszatekintő lean módszertan. A Continental Automotive Hungary Kft.-nél sok-sok éve bevett gyakorlat a lean vállalatszervezési módszer. A részletekbe Zseli Máté lean- és termelékenységmérnökség-vezető avatja be a Computerworld olvasóit.

Computerworld: Milyen úton jutott el a Continental cégcsoport, illetve annak egyik hazai leányvállalata, a Continental Automotive Hungary Kft. a lean módszertan napjainkban is hatékony alkalmazásához?

Zseli Máté: A Continental 59 országban több mint 230 ezer munkavállalót foglalkoztató globális technológiai vállalat. Meghatározó piaci szereplőként csoportszinten elkötelezett a lean szemlélet bevezetése, fejlesztése és fenntartása mellett. Napjainkra a leanfilozófia a kultúra részévé vált, a vállalatcsoporton belül minden funkcióra kiterjed a lean eszközök bevezetése, illetve meghatározó mértékben a globális szintű szabványosítás. A Continental összes telephelyén a stratégia része a folyamatokban rejlő veszteségek felismerése és azok mennyiségének drasztikus csökkentése. A különböző műveletek és eljárások egyszerűsítése, szabványosítása és folyamatos fejlesztése napi szintű tevékenység. A leanfilozófia alkalmazása több mint tíz éve egyértelműen pozitívan járul hozzá vevőink és munkavállalóink elégedettségéhez és pénzügyi eredményeink alakulásához.

CW: Befolyásolja-e a lean módszertan alkalmazását a digitalizáció, az Ipar 4.0 megoldások bevezetése?

ZsM: A budapesti Continental Automotive Hungary Kft. a lean és a digitalizáció nyújtotta előnyöket együttesen és koherensen alkalmazza. Minden új folyamat kidolgozásánál az a célunk, hogy egyszerű, transzparens, stabil, továbbá a lean alapelveknek megfelelő rendszert hozzunk létre. Egy ilyen architektúra egyszerűbben digitalizálható és automatizálható, így könnyítve meg a vállalat napi működését. A meglévő folyamatainknál a kulcs mindig az optimumra törekvés, hogy egy adott problémára a körülményekhez mérten a leghatékonyabb megoldással válaszoljunk. Ezekhez mérten választjuk ki és alkalmazzuk a lean és digitalizációs eszköztárból a megfelelő eszközt és alkalmazást.

CW: A Continental Automotive-nál mely munkafolyamatoknál alkalmazzák a módszertant, illetve kik azok, akiknek el kell sajátítaniuk a lean szemléletet?

ZsM: A lean szemlélet a vállalati kultúra részévé vált, így azt állíthatom, hogy a termelési területen felül minden funkcióra kiterjed a folyamatok fejlesztése, beleértve a karbantartást, a pénzügyet, az ellátási lánc menedzsmentjét, az információtechnológiát, a minőségbiztosítást, valamint a HR-folyamatokat is. A leanfilozófia elméleti és gyakorlati alkalmazásáról minden új, belső állományba kerülő kolléga oktatást kap, továbbá minden munkavállalónak az éves munkatervében szerepel a folyamatok egyszerűsítésére és fejlesztésére irányuló, gyakorlatban elvégzett feladat. A teljes vállalatcsoportnál folyamatos a munkatársak újraoktatása, különös tekintettel a lean módszertan alkalmazásának számos gyakorlati példájára. Egyértelműen elmondható tehát, hogy a szervezet egészére kiterjedt a leanfilozófia. Ezzel a módszertannal az a cél, hogy minden dolgozó hozzájáruljon a stratégiai célok eléréséhez, a kulcs-teljesítménymutatók fejlesztéséhez és munkavállalóink környezetének jobbá tételéhez.

CW: Válságidőben – például napjainkban, a vírus okozta vészhelyzetben – szükséges-e változtatni a megszokott gyakorlaton, legyen szó a vállalat általános működéséről vagy a lean módszertan alkalmazásáról?

ZsM: A válsághelyzet minden szektorra és minden kék- és fehérgalléros munkatársra hatással van. A szellemi munkát végző kollégáknál elmondható, hogy több funkciónál szignifikánsan erősödik az otthoni munkavégzés mértéke, továbbá nagyobb szerepet kap a virtuális csapatokban lévő együttműködés hatékony lebonyolítása. A gyárban dolgozó fizikai és szellemi munkát végzőknél az előírások és szabályok betartása még inkább felértékelődik a biztonságos munkavégzés fenntartása érdekében. Ehhez járul hozzá például egy újonnan bevezetett online rendszer, amelynek segítségével a kollégák előre le tudnak foglalni egy munkahelyet, íróasztalt, ahol aznap a munkát fogják végezni. Ezen túlmenően a vezetőségnek válságidőben mindig kihívást jelent a gyors és hatékony reakció a változásokra, valamint a folyamatos, egyértelmű és transzparens kommunikáció a munkavállalók felé.

CW: Voltak az elmúlt egy-két évben szignifikáns változások a lean módszertanban? Ha igen, mik voltak azok, illetve minek a hatására?

ZsM: A lean tulajdonképpen egy szemléletmód, egy komoly eszköztárral rendelkező filozófia, amely az eljárások hatékony alkalmazása esetén pozitív hatást gyakorol a vállalat működésére. Szignifikáns változásokat a lean módszertanban nem tapasztalok, inkább úgy fogalmaznék, hogy a vállalaton belül minden funkciónak meg kell találnia azokat a lean eszközöket, amelyek a leginkább segítik az értékáramuk fejlesztését, illetve a legnagyobb teljesítménynövekedést okozzák. A változás véleményem szerint inkább abban rejlik, hogy a leanfilozófia és a digitalizáció adta lehetőségeket napjainkban együtt érdemes alkalmazni.

CW: Hogy fejezhető ki számokban – például a munkafolyamat lerövidülésében, eszköz- és munkaerő-megtakarításban – a lean módszertan hatása a Continental Automotive Hungary Kft.-nél?

ZsM: A leanfilozófia és a digitalizáció nagyobb térhódítása számos előnnyel jár. A gyáron belül az egész értékáram, így azon belül a termelési átfutási idő mértéke drasztikusan csökkent. A gyártósori koncepció tervezése termelési szimulációk és virtuális modellek segítségével történik, így már ebben a fázisban beépítjük a sorba a hatékonyságot és a minőséget, továbbá eszköz-megtakarítást is realizálunk. Az adatok gyűjtése, valamint a kimutatások automatikus létrehozása és vizualizációja számos esetben megjelent, így csökken a riportkészítésre szánt idő, és valós időben megtekinthető az egyes funkciókhoz tartozó kulcs-teljesítménymutatók trendje. A lean eszközök bevezetése kollektíven növelte a gyári ergonómiai szintet, ezzel elősegítve a kollégák munkakörnyezetének fejlesztését. Egyetlen számot említek, ami elég jól reprezentálja a gyár hatékonyságának növekedési tendenciáját és a fejlődés mértékét. Gyárunk munkavállalói létszáma az elmúlt öt évben egyharmaddal nőtt, miközben az árbevételünk megduplázódott.

CW: Vannak további, esetleg újfajta tervei a cégnek a lean módszertan alkalmazásával kapcsolatban?

ZsM: A lean termelésmenedzsment és a digitalizációs eszközök folyamatos bevezetése továbbra is a stratégia része, és napi feladatként értelmezhető. A jövőben fel kell készülnünk rá, hogy a projektek életciklusa és a termelési értékláncok rövidülni fognak. Az elkövetkezendő időben a Continentalnál arra fókuszálunk, hogy rugalmasabban tudjunk reagálni a piaci körülmények és a vevői lehívások mértékének gyors változásaira. Továbbra is terítéken lesz a folyamatok egyszerűsítése, átláthatóságának növelése, továbbá az általunk fejlesztett vagy a piacon megtalálható innovatív megoldások bevezetése. Ezek az alapelvek jelennek meg a gyári stratégiában, és hozzájárulnak a vállalat versenyképességének növekedéséhez.

ComputerWorld.hu