BelföldHi-Tech

Családi bankolással a pénzügyi műveletlenség ellen

A pénzügyi ismeretek hiánya aggasztóan alacsony; a világ lakosságának jelentős része pénzügyi analfabéta. A Standard & Poor’s Ratings Services által végzett globális felmérés szerint a felnőttek mindössze harmada érti az olyan alapfogalmakat, mint az infláció, a diverzifikáció vagy a kamatos kamat.

A pénzügyi műveltség azon képesség, hogy megértsük és hatékonyan alkalmazzuk a pénzügyi ismereteket a mindennapi életben. Ez magában foglalja a pénzügyi fogalmak és eszközök ismeretét és ennek a tudásnak a használatát a döntések meghozatala során. Gondolva itt olyan fogalmakra mint például a kamat, a megtakarítás, a befektetés, a hitel és az adózás. A pénzügyi műveltség elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyének megfelelően kezeljék a pénzügyeiket, és elérjék hosszú távú pénzügyi céljaikat.

Az OECD legfrissebb nemzetközi elemzése alapján Magyarország pénzügyi műveltsége javuló tendenciát mutat, különösen a pénzügyi tudás kategóriában, ahol a 39 vizsgált ország közül a 4. helyen végzett. A magyar lakosság pénzügyi ismeretei jelentős mértékben gyarapodtak, különösen az alapvető fogalmak, mint az infláció és kamatszámítás terén.

A pénzügyi magatartás területén és az ismeretek gyakorlati alkalmazásában ugyanakkor még van hova fejlődni: Magyarország e szempont alapján a rangsor alsó negyedében helyezkedik el. A kutatás eredményei szerint a hosszú távú pénzügyi oktatási programok és ismeretterjesztő tevékenységek pozitív hatása már érzékelhető, de további erőfeszítések szükségesek a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez.

Az OECD 2023-as felmérése arra is rámutat, hogy még a fejlett országokban is problémát jelent a lakosság alacsony pénzügyi műveltsége. Különösen a fiatalabb generáció érintett, mivel pénzügyi tudásuk általában alacsonyabb az átlagnál, ami rámutat arra, hogy globális szinten égető szükség van hatékony pénzügyi oktatási programokra és kezdeményezésekre, amelyek célzottan javítják a pénzügyi műveltséget és ezáltal hozzájárulnak a gazdasági jóléthez.

A fiatalok pénzügyi ismereteinek gyarapítását, műveltségük fejlesztését segíthetik megfelelő hatékonysággal az úgynevezett családi banki alkalmazások.

Mi az a családi bankolás?

A pénzügyeink feletti kontroll elsajátítása egy életen át tartó folyamat. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a pénzügyi ismereteket és a pénzkezelést már fiatal korban elkezdjük tanítani. Ahhoz, hogy növelni tudjuk a fiatalabb generációk pénzügyi tudatosságát, érdemes őket már korán megismertetni a különböző pénzügyi fogalmakkal, szolgáltatásokkal. Ehhez olyan digitális megoldásokra, platformokra és alkalmazásokra van szükség, amelyek könnyen és intuitívan használhatók.

A családi banki applikációk révén a gyerekek a szülőkkel közösen tudják kezelni pénzügyeiket egy digitális platformokon keresztül. Ez a rendszer támogatja a pénzügyi alapismeretek elsajátítását, és már a korai életszakaszban pénzügyi felelősségvállalásra neveli a gyerekeket. A gyerekek megtanulják hogyan kezeljék a pénzt, hogyan takarékoskodjanak, és hogyan gazdálkodjanak tudatosan – mindez hosszú távon pénzügyi stabilitást biztosíthat és segíthet elkerülni későbbi életszakaszokban a pénzügyi problémákat.

A családi bankolás további előnye, hogy a szülők nyomon követhetik gyermekeik költéseit, miközben a fiatalok egy bizonyos fokú önállóságot kapnak pénzügyi döntéseik felett. Ezek a digitális platformok számos hasznos funkciót tartalmaznak, például pénzküldés és -fogadás, megtakarítási célok kitűzése, házimunkákért járó jutalmak kezelése és költségvetés készítése.

Tudatosság, felelősségvállalás

A családi banki platformok egyszerűen használhatók, különösen a megtakarítási célok kitűzése és elérése szempontjából, ami motiváló és szórakoztató módon tanítja meg a pénzkezelést a fiataloknak. A gyerekek és a szülők közösen választhatnak célokat, határozhatják meg a szükséges összegeket, és követhetik a megtakarítási folyamatot.

A platformok arra ösztönzik a fiatalokat, hogy felelősségteljesen költekezzenek, takarékoskodjanak, és adott esetben a társadalmi felelősségvállalásra is felhívják a figyelmet adományozással. A fiatal korban rögzült szokások hosszú távon beépülnek az egyén gondolkodásába, így a jó pénzügyi gyakorlatok egy életen át irányt mutathatnak a döntések során.

A titkos összetevő: gamifikáció

Jogosan merülhet fel persze a kérdés: mégis mitől lesznek ezek az applikációk vonzók a fiatalok számára? A válasz a gamifikáció, a játékosítás. Ezek az eszközök ugyanis az alap pénzügyi funkciók mellett gyakran nyújtanak szórakoztató edukációs tartalmakat is a pénzügyi műveltség fejlesztése érdekében.

A gamifikáció a játékmechanizmusok és -elemek alkalmazását jelenti nem játék jellegű környezetben annak érdekében, hogy növelje a felhasználók elköteleződését, motivációját és aktivitását. A gamifikáció a játékokban is megszokott jutalmazási rendszereket és a versenyszellemet felkeltő elemeket használ, mint például pontok, szintek, jelvények, ranglisták és kihívások. Az így kialakított rendszer célja, hogy a felhasználók számára élvezetesebbé és motiválóbbá tegye a különböző feladatokat és tevékenységeket, valamint elősegítse a pozitív viselkedésformák kialakulását és fenntartását.

A gamifikáció pszichológiai háttere

A gamifikáció népszerűsége mögött komplex pszichológiai mechanizmusok állnak, amelyek évtizedek kutatásain alapulnak. Ezek határozzák meg azt, miért vonzódunk a játékos elemekhez, és miért érezzük magunkat motiváltnak ilyen környezetben.

A motiváció lehet belső, amely az egyén belső vágyai és érdeklődése által vezérelt, valamint külső, amely a jutalmak és a büntetések révén hat. A gamifikáció mindkettőt kombinálja a felhasználói elköteleződés növelésére, az applikáción keresztüli azonnali visszacsatolás segítségével pedig a felhasználók rögtön láthatják, hogy jó úton haladnak-e.

A többi felhasználóval való versengés és/vagy az együttműködés ösztönzi a társas interakciókat. A célkitűzések elérése az önbizalom növeléséhez és elégedettséghez vezet. A megfelelő kihívások és jutalmak pedig elősegíthetik a flow élmény elérését, amely során az egyén teljes mértékben elmerül a tevékenységben.

Parent & Child megoldás a Peaktől

Ilyen megoldásokat fejleszt a Peak is. A Peak Parent & Child megoldásának célja, hogy a 18 év alatti korosztály számára szükséges pénzügyi szolgáltatásokat teljeskörűen lefedje. A megoldás egy pénzügyi szolgáltatási (Family Banking) és egy pénzügyi edukációs (Financial Wellness) termékből tevődik össze. A Family Banking és a Financial Wellness termékek együtt egy alkalmazásban és külön-külön is elérhetők.

A Family Banking termék célja, hogy a gyerekeknek lehetővé tegye a biztonságos fizetést és pénzkezelést, kiváltva a készpénz szükségességét, a szülők számára pedig rálátást és kontrollt adjon gyermekeik pénzügyei felett. A pénzintézeteket pedig egy olyan banki szolgáltatással szereli fel, amely felveszi a versenyt a családi banki piac legnagyobb neobankjaival (pl. Greenlight, GoHenry, Step) valamint versenyelőnyt eredményez az inkumbens banki piac szereplőivel szemben.

A Financial Wellness termék célja, hogy innovatív edukációs megközelítéssel oktassa a fiatalokat a pénzügyekről. A Financial Wellness oktatási stratégiája, beleértve a lefedett témaköröket és oktatási tananyagokat, az OECD által meghatározott pénzügyi műveltségi irányelvek szerint készül. Cél, hogy a Financial Wellness használatával a felhasználók meghatározott számú kurzus teljesítésével elérjék a pénzügyi műveltségi küszöböt.

A Standard & Poor’s Ratings Services globális felmérése itt érhető el >>>

ComputerWorld.hu